Instagram 图标

Instagram

59.0.0.23.76 for Android

Instagram

Instagram 是捕捉和分享世界精彩瞬间的简单方式。只需关注,即可借他人之眼来捕捉全球的精彩瞬间,并从中发现趣味。超过 10 亿用户选择了 Instagram,速速加入他们,用照片和视频拍下不一样的每一天,用影像传达个性符号吧!

使用 Instagram 你可以:

* 用满意的照片和视频,将你的个人主页装饰成格子铺摂。使用滤镜和创意工具美化照片和视频,再将多个片段合成起来,分分钟拍大片!
* 在动态中浏览来自所关注用户的照片和视频。利用赞和评论功能与感兴趣的帖子互动。
* 将多个照片和视频(没有数量限制!)分享到快拍。利用文本、画图工具和其他创意特效生动呈现内容。快拍在 24 小时后即消失,不会显示在个人主页或动态中。
* 立即直播,和好友建立联系吧!试试与好友一起直播,并在完成直播后把回放视频分享到快拍。
* 通过 Direct 与好友私下互发消息。给他们发送不久就会消失的照片和视频,分享您在 Instagram 看到的内容
* 在动态顶部查看来自所关注用户的快拍和直播视频。
* 在“发现”选项卡中发现感兴趣的照片、视频和快拍以及关注新帐户。
更多
Advertisement
历史版本
 • V59.0.0.23.76 33.6 MB APK

  Instagram

  2018年08月21日

  Instagram 59.0.0.23.76 (121451810)

  更新日期: 2018年08月21日

  Android系统版本要求: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  签名: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Instagram 59.0.0.23.76(121451810) 安全认证

  文件SHA1: d536f376e5e004f19a5c1b24662f3b0470492287

  文件大小: 33.6 MB

  下载

 • V59.0.0.23.76 32.4 MB APK

  Instagram

  2018年08月22日

  Instagram 59.0.0.23.76 (121451799)

  更新日期: 2018年08月22日

  Android系统版本要求: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  签名: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Instagram 59.0.0.23.76(121451799) 安全认证

  文件SHA1: 04bde1f0dbd347ad632cfa50513a30e969dbd288

  文件大小: 32.4 MB

  下载

 • V59.0.0.23.76 36.5 MB APK

  Instagram

  2018年08月22日

  Instagram 59.0.0.23.76 (121451784)

  更新日期: 2018年08月22日

  Android系统版本要求: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  签名: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Instagram 59.0.0.23.76(121451784) 安全认证

  文件SHA1: 6d6f517223f030c887a75d06a666256d17c7129d

  文件大小: 36.5 MB

  下载

 • V58.0.0.12.73 33.4 MB APK

  Instagram

  2018年08月14日

  Instagram 58.0.0.12.73 (120662550)

  更新日期: 2018年08月14日

  Android系统版本要求: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  签名: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Instagram 58.0.0.12.73(120662550) 安全认证

  文件SHA1: db463c786630d179d77d0eb209f5bc4cff455072

  文件大小: 33.4 MB

  下载

 • V58.0.0.12.73 32.2 MB APK

  Instagram

  2018年08月14日

  Instagram 58.0.0.12.73 (120662547)

  更新日期: 2018年08月14日

  Android系统版本要求: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  签名: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Instagram 58.0.0.12.73(120662547) 安全认证

  文件SHA1: 7d71f24c7b2b96659eb6bf557a65e70c0cacb7cc

  文件大小: 32.2 MB

  下载

 • V58.0.0.12.73 36.3 MB APK

  Instagram

  2018年08月14日

  Instagram 58.0.0.12.73 (120662544)

  更新日期: 2018年08月14日

  Android系统版本要求: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  签名: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 Instagram 58.0.0.12.73(120662544) 安全认证

  文件SHA1: f6d4a043b7f263379a6e12d3c4dc70d9220cbade

  文件大小: 36.3 MB

  下载

类似于 Instagram
Instagram的其他应用
评论载入中...
没有符合条件的内容
Instagram标签
添加应用标签

为游戏和应用程序添加标签,您将帮助APKPure用户更快的发现这些好游戏和优质应用。注:在APKPure客户端中添加应用标签前需要使用账户信息登录。

24 小时热门应用
扫一扫安装
APKPure 客户端
Sitemap